x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Opravy zděných kamenných mostů

Několik typických příkladů poškození kamenných kleneb. Některé z nich se objevují nejen na klenbách, ale i na kamenných částech masivních mostů i ocelových mostů – opěry křídla

Opravy zděných kamenných mostů

1 – Podélné Trhliny

Tato porucha bývá hlavním důvodem sanace či rekonstrukce objektu. Trhliny mohou probíhat přes část klenby, ale často procházejí z opěr celou klenbou. Jejich příčinou bývá například větší zatížení, než na jaké byla klenba navržena, nebo zvyšování nivelity koleje, čímž dochází k rozvírání mostu. Tyto poruchy se zpravidla zajišťují osazením ocelových lan, nebo táhel, které se po předepnutí zainjektují.

2 – Odtržení Opěry

Tato porucha je podobná poruše vyboulení zdiva a také metoda opravy je prakticky stejná.

3 – Odtržení Konce Křídla

I tato porucha se často objevuje u mostů se šikmými křídly. Příčinou bývá podemletí konce křídla či špatné založení.

4 – Vyboulení Zdiva

Příčinou vyboulení zdiva bývá často voda, i vegetace. Tato porucha předchází vzniku kaverny. Opět je nutné příčinu odstranit a posoudit hloubku uvolnění zdiva i jeho celkovou tloušťku.

5- Trhliny V Opěře

Tyto poruchy jednak souvisejí s poruchami v odstavci A a dále mohou být způsobeny například zatékáním vody a různou kvalitou založení konstrukce a podobně. Při sanaci systémem Helifix je nutné správné určení příčiny a její odstranění, respektive vhodný návrh vložení prvků – kombinace HeliBar, CemTies, DryFix, apod.

6- Kaverny

Zejména vlivem zatékání do konstrukce a také vlivem otřesů dochází k uvolnění kamenů a jejich částí. Hloubka kaveren je i 2/3 tloušťky kamene.V praxi jsme se setkali s průměrem v klenbě téměř 1,5m, většinou se jedná o otvory menší. I zde je nutné pečlivě posoudit kvalitu kamene, který zbyl a rovněž odstranit příčinu, tj. provést izolaci mostu, vložení kotev DryFix a dotvoření nových kamenů.

7 – Náhrada a spojování drolivých cihel (vyvýšení)

8 – Vysunutí Desek

Průčelní zdivo i zdivo křídel bývá ukončeno krycími deskami. Vlivem zatékání vody nebo vlivem vegetace dochází k jejich vytlačování ven z objektu. Samotné kamenné desky bývají ve velmi dobrém stavu. Opravy spočívají většinou v jejich vyjmutí a novém osazení do malty. V několika letech se ovšem závada opakuje. Zajištění polohy desek užitím prvků DryFix, případně CemTies, se přímo nabízí.

9 – Prstencová separace – spojování klenby

Zadat poptávku