x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

DryFix

Aplikace

 • Výměna zedních kleštin
 • Pro zajištění více vrstev zdiva
 • Pro uchycení jemných zděných doplňků

Vlastnosti

 • Patentovaný opravný kotvící system
 • Samořezné, bezpečné spojení prosté pnutí
 • Nevyžaduje pryskyřici nebo tmel
 • Tenká kleština z nerezové oceli třídy 316
 • Rychlá a jednoduchá aplikace
 • Efektivní na cihlách, tvárnicích, betonu, tvrdé maltě a dřevu
 • Efektivní v dutých a plných zdech, dutých materiálech a blízko u rohů
 • Použitelné za každého počasí a všech teplotách

Výhody

 • Vysoce ekonomické díky nízkým nákladům na instalaci
 • Vysoká pevnost v tahu
 • Flexibilně se přizpůsobí normálním pohybům budovy
 • Může být instalován skrz izolaci bez ovlivnění jejích tepelných vlastností
 • Zanechává zdivo viditelně nedotčené
 • Minimální obtěžování obyvatelů
 • Četná odkapová místa předchází přenosu vody napříč dutinou

Instalace

1. Vyvrtejte malou zaváděcí díru

2. Zaveďte kleštinu do strojně poháněného nástavce napojeného na SDS vrtací kladivo

3. Zaražte kleštinu dokud není vnější konec plně zahlouben pod lícem zdiva

4. Upravte

DryFix Instalace 4

Typická Aplikace

Patentovaný systém DryFix poskytuje efektivní a ekonomické spojení bez pnutí mezi všemi běžně používanými stavebními materiály v dutých a pevných zděných konstrukcích bez použití tmelu, pryskyřic nebo mechanického prodloužení.

DryFix Aplikace

Speciální malé varianty DryFix jsou dostupné pro znovu uchycení oddělené, nestabilní a potenciálně nebezpečné, uvolněné hrubé omítky.
Tyto situace převážně převládají v Asii, kde jsou budovy často pokryty hrubou omítkou, zaklínované k záložnímu materiálu pomocí stříkané omítky, která je poté natřena nebo pokryta malými dlaždicemi k zajištění nepromokavého provedení. Hrubá omítka je typicky silná 20-65mm, ale toto může kolísat mezi 12mm a 80mm. Selhání spoje mezi hrubou omítkou a záložním materiálem se může objevit z různých důvodů, ale jakmile se oddělí, je pravděpodobné, že se stanou více nestabilní, což povede k prasklinám a výdutím. Toto postupně zvyšuje průnik vody zatímco větrné zatížení inklinuje k dalšímu uvolnění hrubé omítky. Mozaikový modul se může jednoduše uvolnit a odpadnout. Aplikují se stejně jako standardní kleštiny DryFix. Znovu uchycení je daleko jednodušší a efektivnější metoda stabilizace hrubé omítky než tradiční řešení jako osekání a znovu omítnutí nebo umělé ukotvení dlouhými kolíky.

Instalace

DryFix Instalace 2

Vyvrtejte malý zaváděcí vrt skrz hrubou omítku do záložního materiálu a to do předem určené hloubky použitím rotační nárazové vrtné soupravy ( typ s třemi čelistmi). Nasaďte kleštinu do speciálního vkládacího nástroje (hodícího se k SDS vrtacímu kladivu) a zaražte kleštinu dokud není vnější konec zahlouben pod vzdušnou stěnou.

Aplikace

Jak pro nové stavby tak pro nápravná vylepšení, aby se vyhovělo současným seismickým normám a obnovilo se stavební provedení. Systém DryFix je použit ve spojení se speciálním konektorem připevněným ke konci kleštiny a spojeným postranně s prutem HeliBar 45 z nerezové oceli. V nových konstrukcích jsou instalovány souběžně s výstavbou vnějšího křídla. V nápravných situacích jsou kleštiny DryFix instalovány standardním způsobem, skrz „T“ spáru vnějšího maltového křídla, seismické konektory zasazeny a poté protaženy spolu s drátem ve spárách vyplněných maltou a injektovány na místo. Většina metod je navržena pouze pro nové konstrukce a tyto metody jsou velmi ničivé při opravách. Často vyžadují, aby bylo zdivo rozmontováno a přestavěno. Toto není případ systému Helifix, což je jediný pozitivně zabezpečený seismický konektor s jednoduchým překrytím pro dlouhá vedení.

Vlastnosti A Výhody

 • Snadná a přímá instalace
 • Jednoduché testování bezpečnosti spojení v záložním materiálu
 • Nezpůsobuje praskání, není zapotřebí žádného strhávání a nového stavění
 • Silné, nezátěžové spojení s materiálem nosného podkladu
 • Dodatečná síla vytvořená ve vnější přepážce
 • Pozitivní zabezpečení se snadným přeplátováním pro dlouhé vedení
 • Plně ukryté a vizuálně přijatelné 

Dryfix 6

Kleština Terracotta

Byla navržena speciálně k zabezpečení terakotových obložení, choulostivé dekorace a prvků, které se uvolnily nebo jsou vystaveny lámání. Má 8mm průměr po většinu její délky s krátkým 10mm průřezem na jednom konci k sevření terakoty bez rozšíření vodícího vrtu. Je instalován stejným způsobem jako standardní kleštiny DryFix a tak poskytuje rychlé, spolehlivé a skryté řešení.

Vlastnosti A Výhody

 • Vyžaduje pouze malý průměr vodícího vrtu
 • Rychlá instalace a zcela skrytý
 • Odolává cyklickému zatížení
 • Přizpůsobuje se různému pohybu
 • Použitelný v každém počasí a při všech teplotách
 • Nezatěžuje a neláme křehké podklady
 • Žádné chemické nebo expanzní přípravky

Instalace

Dryfix 7

1. Navrtejte vodicí vrt skrz terakotu a do záložního materiálu do předem určené hloubky použitím rotační nárazové vrtné soupravy (typ s třemi čelistmi).

Dryfix 8

2. Kleština je strojně zavedena na místo (pomocí SDS vrtacího kladiva) dokud vnější konec kleštiny není zahlouben pod čelo terakoty speciálním zaváděcího nástroje.

Zadat poptávku

Zadat poptávku