x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Produkty

Zdivo může chátrat, praskat, oddělit se a poškodit se z různých důvodů. Mnoho z těchto problémů může být překonáno použitím různých kombinací nápravných kleštin, produktů a technik výztuhy zdiva firmy Helifix.

Ilustrace ukazuje typický dvoupodlažní Viktoriánský dům ze solidní zděné konstrukce s novější přístavbou z duté zdi. Strategie opravy zdiva použitím Helifix produktů se ukázalo být efektivní prakticky ve všech typech zděných konstrukcí od středověkých kostelů po moderní věžáky, od mostů a tunelů po všechny typy bydlení.

Poskytují bezpečné, trvalé spojení ve všech typech cihel, kvádrů, betonu, kamenivu a dřevu  Zvýrazněné jsou některé z nejběžněji se objevujících stavebních poškození, které ovlivňují všechny typy komerčních a obytných objektů jakéhokoli věku a konstrukce. Ve spojení s Helibeam systémem jsou další produkty schopny opravit specifické problémy.

Tyto jsou instalovány vně ve velké většině situací, přičemž zanechávají budovy viditelně nedotčené a způsobují jen nepatrné narušení jejich obyvatelům.

Jistě jsou situace, které zde nejsou zobrazeny jako porušené zdi parapetu, oddělené římsy a mnoho dalších.

Použitím různých kombinací Helifix kleštin, upevňovacích prvků a armovacích prutů může být prakticky každá situace řešena a proto nám neváhejte zavolat, pokud máte nějaký zvláštní problém, který zde není zahrnut.

 

1. Oprava trhlin v blízkosti rohů a otvorů
Kleštiny CemTie jsou instalovány zároveň s tmelem HeliBond do šikmých vrtů, do požadované hloubky, skrz vnější zeď a do dělicí stěny.

2. a 14. Stabilizace odkloněných stěn a štítů
Kleštiny BowTie jsou vloženy skrz šikmé vrty ve zdivu a strojně zavedeny přímo do konce stropnice před spojením s pryskyřicí PolyPlus ve zdivu.

3. Opravy trhlin u arkýřových oken
Dvojité pruty HeliBar jsou spojené do předem určených drážek kolem arkýře nad oknem s konci zasazenými do stropnic? skrz vrty ve zdivu. Malé trhliny jsou sešité jedním prutem HeliBar.

4. Oprava rozdilatovaného zdiva
Kleštiny CemTie a tmel HeliBond jsou strojně zavedeny do vrtů skrz bližší křídlo a nejméně 75mm do vzdálenějšího křídla. Hustota kleštin bude záviset na stupni oddělení, materiálu a na stavu zdiva.

5. Spojení vnitřní zdi odtržené od vnější
Předem určené zdířky na vnitřní zdi jsou soustředěné ven v určené délce přímo do rohu. 10mm díry jsou šikmě vyvrtány z rohu do vnější zdi. Pruty HeliBar v jedné délce jsou ohnuty, aby se přizpůsobily úhlu, když jsou zajištěné v díře pomocí pryskyřice PolyPlus. Zbytek tmelu HeliBond injektován do vnitřní zdi.

8. Opravy obloukových překladů
Pruty HeliBar jsou souběžně spojeny do určených zdířek přímo nad stávajícím překladem. Šikmé kleštiny CemTie nebo DryFix jsou instalovány skrz překlad a do zdiva nad spodní pruty HeliBar.

9. Tvorba zděných nosníků
HeliBeam systém používá souběžné vyztužení pruty HeliBar do určených zdířek (normálně maltová lůžka) spolu s tmelem HeliBond, aby vytvořil hluboké zděné nosníky, což rozdělí zatížení budovy. A – ukazuje nosník odolávající horizontálnímu posunutí skloněné zdi. Kvůli vnitřnímu schodišťovému zrcadlu nemůžou být kleštiny BowTie použity, protože v tomto místě nejsou žádné stropní nosníky. B – ukazuje nosník odolávající vertikálnímu zatížení, aby se zabránilo poklesu/sedání budovy.
10. Sešívání trhlin
Pruty HeliBar přesahující 500mm na každé straně trhliny jsou zavedeny do zdířek, normálně maltová lůžka, spolu s tmelem HeliBond nebo pryskyřicí PolyPlus.

10. Tvorba dilatačních spár
Prut HeliBar dlouhý 400mm je aplikován přes spáru, jako u trhlin, ale je spojen pouze na jednom konci. Druhý konec je ponechán, aby se mohl volně pohybovat jeho zavedením do tzv. „pouzdra“ a poté je spojen se zdivem.

11. Opravy plochých překladů
Pruty HeliBar jsou souběžně napojeny do určených zdířek nad stávajícím překladem

Zálivky A Pryskyřice

Vlastnoručně míchané materiály:
Široká řada našich tmelů a pryskyřic je vhodná pro různé konstrukce a průmyslové aplikace. Navíc je dostupný výběr ručních a vzduchových aplikačních pistolí.

CLICK HERE TO SEE MORE