x

Tel: +420 602 109 262 | helifix@statikasanace.cz

navigation

Sdílet online s ostatními…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Udržitelnost: Chráníme český bytový fond a kulturní dědictví.

udrzitelnost

HELIFIX opravné produkty hrají důležitou roli v zachovávání
českého již postaveného prostředí, od tradičního bytového
fondu ke stavbám památkově chráněným, které mají podstatný
význam pro historii našich společenství a tvoří součást našeho
fyzického a kulturního dědictví.

Schopnost trvalé ochrany prostředí je centrem Helifix ového mravního základu……
…již po dobu 30 let

Stržení starších budov může být volbou, ale možnost jejich opravy a rekonstrukce se dostává do popředí stále více jednak kvůli zachování architektonické hodnoty a jednak kvůli úsporám materiálu, snížení množství odpadu a tím i celkových nákladů. Použitím výrobků HELIFIX, technik oprav a rekonstrukcí se nabízí trvale udržitelné konstrukční řešení.

Výhody pro společnost a životní prostředí

Už jen kvůli ochraně životního prostředí musí být efektivní využívání stávajících budov celosvětovou prioritou. Přes 80 % konstrukčních materiálů, jako jsou agregáty, dřevo, jíl, pochází ze světových přírodních zdrojů, které jsou postupně vyčerpávány. Tradiční budovy jsou přirozeně trvale udržitelné, byly postaveny převážně z obnovitelných materiálů získaných v místních lokalitách: dřevo, jílové cihly a dlaždice, místní kámen a regionální materiály jako nepálená cihla, kusový jíl. Výrobky HELIFIX jsou užitečné tak, aby vyhovovaly všem typům těchto materiálů, jsou efektivní a spolehlivé.

Naproti tomu výměna budovy vyžaduje značnou investici energie. Ztratí se energie ztělesněná ve staré budově, další energii vyžaduje její stržení, odstranění a nakládání. K tomu je nutné přičíst náklad za dodání nových materiálů (včetně jejich přepravy) a konstrukce k náhradě budovy.

Přednostní upřednostňování využívání stávajících budov před jejich demolicí a náhradou šetří naše životní prostředí a je smyslem trvale udržitelného rozvoje.

Zadat poptávku